9_88823177 21 0098
info@offsetgraphic.org

بازاریابی شرکت های چاپی در دوران کرونا

بازاریابی شرکت های چاپی در دوران کرونا

بازاریابی شرکت های چاپی در دوران کرونا

جزئیات

بازاریابی شرکت های چاپی در دوران کرونا همه گیری و پاندمی کووید 19 تاثیر زیادی بر زندگی شخصی و اجتماعی ما داشت . فاصله اجتماعی حالا دیگر تبدیل به امری روزمره و عادی شده و احتمالا سالها بر زندگی ما تاثیر خواهد داشت . رکود بی سابقه اخیر در جهان و بخصوص در کشور ما چندین درس بزرگ و ارزشمند برای ما داشت که در صورت عمل کردن به آنها قطعا از این مرحله به سلامت عبور خواهیم کرد . مشتریان فعلی را در اولویت کار خود قرار دهید : همیشه پیدا کردن مشتری های جدید ، هزینه و زحمت زیادی را پیش رو دارد . پس برای حفظ مشتری های قدیم خود کوشا باشید . واقعیت امر این است که بنا به شرایط کنونی ، خیلی از مشتریان شما امکان استفاده از خدمات کنونی شما را ندارند چون ممکن است آنها هم بسیاری از مشتریان و روابط خود را از دست داده باشند . شما می توانید با ارائه مشاوره صحیح و پیشنهاد های ویژه ، از این فرصت برای تقویت رابطه خود با آنها استفاده کنید . چرا که روابط تجاری که بر اساس اعتماد و انعطاف شکل گرفته باشد ، ماندگار تر و قوی تر است . این روند ممکن است کمی طولانی باشد اما قطعا مفید خواهد بود . ادامه این روند در این شرایط که رقبای شما هم مانند شما متوقف شده اند ، می تواند به محکم تر شدن روابط کاری شما کمک کند . در نظر داشته باشید که در طی این دوره همه دارای یک استراتژی مفید و موثر نیستند پس بهتر است به تقویت زیر ساخت های مجموعه خود فکر کنید . از دست ندادن مشتری های قدیمی و حفظ ارتباط با آنها یک استراتژی موثر در دوران پسا کرونا خواهد بود . روش های کار خود را تغییر دهید : به این رویکرد توجه کنید که شما و تیمتان ، باید روش های جدیدی برای بازاریابی و در جهت جذب مشتریان جدید امتحان و یا حتی ابداع کنید . استفاده از روشهای قدیم و کهنه شده در این شرایط پاسخگو نیست چون در شرایط کنونی بسیاری از مشاغل و امور مرتبط با چاپ یا به طور کل از بین رفته اند و یا نحوه کاری آنها تغییر کرده است . پس یا به فکر ایده های جدید برای بازاریابی و جذب مشتری جدید باشید و یا شما هم روند کاری خود را تغییر دهید و سعی کنید به روز باشید . دنیای امروز دنیای دیجیتالی است که تقریبا در بسیاری از زمینه ها نقش کاغذ و چاپ های مصرفی روزمره در آن کمرنگ شده است . لذا با توجه به این امر شاید باید توجه خود را روی موضوعات جدید ، اهداف جدید و محصولات جدید متمرکز کنید . در نظر بگیرید با توجه به امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارید چگونه می توانید راه جدیدی برای خود باز کنید . شاید اکنون بیشتر از هر زمانی نیاز به آموزش خود و کارمندان خود دارید . در صورت امکان به فکر مشارکت و ترکیب شغلی جدید باشید : در این شرایط ، قطعا به مشاغل کوچک و ضعیف تر ضربه وارد خواهد شد . چالش اقتصادی پیش آمده ، یک چالش جمعی و همگانی است پس برای همه قابل درک و ملموس است . اگر یک مجموعه قوی دارید بهتر است با حفظ آن ، یک چتر حمایتی برای همکاران ضعیف تر از خود باشید و به آنها پیشنهاد همکاری دهید تا شاید بعد از این رکود ، همکاری دوجانبه و پر سودی حاصل شود . اما اگر در سطحی هستید که دچار بحران شدید شده اید ، بهتر است با مجموعه های هم سطح خود یا قوی تر جلسه ای برگزار کنید و طی آن برای اتحاد تجاری مفید اقدام نمائید . آمادگی برای دوران پساکرونا تا برگشتن همه چیز به روال عادی ، ممکن است مسیر درازی در پیش باشد . پس باید به بهترین نحو از این زمان استفاده کرد . مباحثی که مطرح شد می تواند کمک بسیار شایانی به جهشی دوباره در کسب و کار داشته باشد . در مورد سفارش گیری آنلاین و آماده کردن ذهن مشتری در این سمت و سو هیچ زمانی مناسب تر از اکنون نیست . شما با این تمهیدات می توانید تجارت خود را با ارزش تر کنید و نیز خدماتتان را افزایش دهید . در این شرایط سعی کنید زیرک و خلاق باشید و آماده شوید تا افزایش تولید پیش از درخواست بازار داشته باشید . تا در صورت رفع این مشکل جهانی ، یک گام از رقبای خود پیشی بگیرید .

22 آذر 1399
بازاریابی شرکت های چاپی در دوران کرونا

همه گیری و پاندمی کووید 19 تاثیر زیادی بر زندگی شخصی و اجتماعی ما داشت . فاصله اجتماعی حالا دیگر تبدیل به امری روزمره و عادی شده و احتمالا سالها بر زندگی ما تاثیر خواهد داشت . رکود بی سابقه اخیر در جهان و بخصوص در کشور ما چندین درس بزرگ و ارزشمند برای ما داشت که در صورت عمل کردن به آنها قطعا از این مرحله به سلامت عبور خواهیم کرد .
 
  • مشتریان فعلی را در اولویت کار خود قرار دهید :
همیشه پیدا کردن مشتری های جدید ، هزینه و زحمت زیادی را پیش رو دارد . پس برای حفظ مشتری های قدیم خود کوشا باشید . واقعیت امر این است که بنا به شرایط کنونی ، خیلی از مشتریان شما امکان استفاده از خدمات کنونی شما را ندارند چون ممکن است آنها هم بسیاری از مشتریان و روابط خود را از دست داده باشند . شما می توانید با ارائه مشاوره صحیح و پیشنهاد های ویژه ، از این فرصت برای تقویت رابطه خود با آنها استفاده کنید . چرا که روابط تجاری که بر اساس اعتماد و انعطاف شکل گرفته باشد ، ماندگار تر و قوی تر است . این روند ممکن است کمی طولانی باشد اما قطعا مفید خواهد بود . ادامه این روند در این شرایط که رقبای شما هم مانند شما متوقف شده اند ، می تواند به محکم تر شدن روابط کاری شما کمک کند . در نظر داشته باشید که در طی این دوره همه دارای یک استراتژی مفید و موثر نیستند پس بهتر است به تقویت زیر ساخت های مجموعه خود فکر کنید . از دست ندادن مشتری های قدیمی و حفظ ارتباط با آنها یک استراتژی موثر در دوران پسا کرونا خواهد بود .
 
  • روش های کار خود را تغییر دهید :
به این رویکرد توجه کنید که شما و تیمتان ، باید روش های جدیدی برای بازاریابی و در جهت جذب مشتریان جدید امتحان و یا حتی ابداع کنید . استفاده از روشهای قدیم و کهنه شده در این شرایط پاسخگو نیست چون در شرایط کنونی بسیاری از مشاغل و امور مرتبط با چاپ یا به طور کل از بین رفته اند و یا نحوه کاری آنها تغییر کرده است . پس یا به فکر ایده های جدید برای بازاریابی و جذب مشتری جدید باشید و یا شما هم روند کاری خود را تغییر دهید و سعی کنید به روز باشید . دنیای امروز دنیای دیجیتالی است که تقریبا در بسیاری از زمینه ها نقش کاغذ و چاپ های مصرفی روزمره در آن کمرنگ شده است . لذا با توجه به این امر شاید باید توجه خود را روی موضوعات جدید ، اهداف جدید و محصولات جدید متمرکز کنید . در نظر بگیرید با توجه به امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارید چگونه می توانید راه جدیدی برای خود باز کنید . شاید اکنون بیشتر از هر زمانی نیاز به آموزش خود و کارمندان خود دارید . 
 
  • در صورت امکان به فکر مشارکت و ترکیب شغلی جدید باشید :
در این شرایط ، قطعا به مشاغل کوچک و ضعیف تر ضربه وارد خواهد شد . چالش اقتصادی پیش آمده ، یک چالش جمعی و همگانی است پس برای همه قابل درک و ملموس است . اگر یک مجموعه قوی دارید بهتر است با حفظ آن ، یک چتر حمایتی برای همکاران ضعیف تر از خود باشید و به آنها پیشنهاد همکاری دهید تا شاید بعد از این رکود ، همکاری دوجانبه و پر سودی حاصل شود . اما اگر در سطحی هستید که دچار بحران شدید شده اید ، بهتر است با مجموعه های هم سطح خود یا قوی تر جلسه ای برگزار کنید و طی آن برای اتحاد تجاری مفید اقدام نمائید .  
 
  • آمادگی برای دوران پساکرونا
تا برگشتن همه چیز به روال عادی ، ممکن است مسیر درازی در پیش باشد . پس باید به بهترین نحو از این زمان استفاده کرد .  مباحثی که مطرح شد می تواند کمک بسیار شایانی به جهشی دوباره در کسب و کار داشته باشد . در مورد سفارش گیری آنلاین و آماده کردن ذهن مشتری در این سمت و سو هیچ زمانی مناسب تر از اکنون نیست . شما با این تمهیدات می توانید تجارت خود را با ارزش تر کنید و نیز خدماتتان را افزایش دهید . در این شرایط سعی کنید زیرک و خلاق باشید و آماده شوید تا افزایش تولید پیش از درخواست بازار داشته باشید . تا در صورت رفع این مشکل جهانی ، یک گام از رقبای خود پیشی بگیرید .
 
 

مقاله ها مرتبط